สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)