คุรุสภา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 

 ประกาศ

แนบท้ายประกาศ ๑ (รายชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง)

แนบท้ายประกาศ ๒ (บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว