พิมพ์

กศจ.สุราษฎร์ธานี ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.กระบี่ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวจำนวน 3 ราย รายละเอียดตามประกาศ

 ประกาศ

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์C
ฮิต: 1831