พิมพ์

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์

ประกาศการคัดเลือก

ภาคผนวก ก  หลักสูตรการคัดเลือก

ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน

ภาคผนวก ค ใบสมัคร

แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  file Pdf,  file Exel


สรุปจำนวนผู้สมัครประจำวัน

วันเดือนปี จำนวนผู้สมัคร

สพป. สพม. รวม
9 ม.ค.2561   0 0
10 ม.ค.2561 1 0 1
11 ม.ค.2561 0 0 0
12 ม.ค.2561 1 1 2
13 ม.ค.2561 1 0 1
14 ม.ค.2561 5 0 5
15 ม.ค.2561 7 1 8
รวม 15 2 17

 

 

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์C
ฮิต: 2858