คุรุสภา

ศึกษาธิการจังหวัดรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประกาศรับย้าย

2. ตัวชี้วัด

3. แบบคำร้อง

4. แบบฟอร์มผลงาน

5. แนวคิด

6. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง