ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ใบสมัครสอบแข่งขันฯ

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันฯ

แบบ 1 (คส.09.10)  สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกขาดแคลน ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ใช้แนบใบสมัครสอบด้วย

แผนผังสนามรับสมัครสอบ

ขั้นตอนการรับสมัครสอบ

ใบตรวจเอกสาร

แก้ไขประกาศ