คุรุสภา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  ประกาศผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

 

แจ้งขอแก้ไขข้อความในประกาศ ในเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 1. บรรทัดที่ 5 จากเงินเดือนขั้น 18,800 บาท เป็น 15,800 บาท