มาตรการรักษาความปลอดภัย

          ตามประกาศ สนงศศธจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผุ้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ได้แก่ บริษัท สุพรีมดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา