ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 จึงขอเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ได้ ทาง https://goo.gl/e2rtny