คุรุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)