ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกให้เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561"  โดยเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077313735

ดาวน์โหลด

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าครั้งที่ 3 ปี 2561 (ประเทศไทย)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด และรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ผลการพิจารณารายละเอียดตามประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คุรุสภา" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด และรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ผลการพิจารณารายละเอียดตามประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คุรุสภา" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด