1.  ปกคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา  ดาวน์โหลด

2.  คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ดาวน์โหลด

 

บัญชีตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5 กศจ.สุราษฎร์ธานี รายงานตัววันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สพม.เขต 11

บัญชีเรียกผู้สอบแข่งขันได้

บัญชีตำแหน่งว่าง