ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิก์ เคมี จิตวิทยาและการแนะแนว

ดาวน์โหลดประกาศ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562

คำสั่ง

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง

รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาตามผลการเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดประกาศ