คุรุสภา

รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาตามผลการเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 จึงขอเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ได้ ทาง https://goo.gl/e2rtny

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่