คุรุสภา

          ตามประกาศ สนงศศธจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผุ้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ได้แก่ บริษัท สุพรีมดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่