กศจ.สุราษฎร์ธานี ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.กระบี่ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวจำนวน 3 ราย รายละเอียดตามประกาศ

 ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 

 ประกาศ

แนบท้ายประกาศ ๑ (รายชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง)

แนบท้ายประกาศ ๒ (บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว   

สพฐ. กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 

 ประกาศ

แนบท้ายประกาศ (รายละเอียดและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง)

แนบท้ายประกาศ (องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด)

แนบท้ายประกาศ (ตัวอย่างหนังสือรับรอง)   (ไฟล์เวิร์ด)

แนบท้ายประกาศ (แบบรายงานประวัติและผลงาน)  (ไฟล์เวิร์ด)

แนบท้ายประกาศ (ใบสมัคร)   (ไฟล์เวิร์ด)

แนบท้ายประกาศ (แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน)