คุรุสภา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  ประกาศผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

 

แจ้งขอแก้ไขข้อความในประกาศ ในเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 1. บรรทัดที่ 5 จากเงินเดือนขั้น 18,800 บาท เป็น 15,800 บาท

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกให้เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561"  โดยเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077313735

ดาวน์โหลด

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าครั้งที่ 3 ปี 2561 (ประเทศไทย)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี