คุรุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด และรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ผลการพิจารณารายละเอียดตามประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คุรุสภา" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด และรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ผลการพิจารณารายละเอียดตามประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คุรุสภา" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

2. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

 

สนามสอบ

รหัส

วิชา

กลุ่มวิชา/ทาง/

สาขาวิชาเอก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สุราษฎร์ธานี 06 ภูมิศาสตร์  ห้องสอบที่ 1-2
  07 ประวัติศาสตร์ ห้องสอบที่ 3-4
  11 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 5-10
  14 อุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้องสอบที่ 11
  36 ภาษาจีน ห้องสอบที่ 12-18
  38 ดนตรีศึกษา ห้องสอบที่ 19
  39 ดนตรีไทย ห้องสอบที่ 20-22
  43 คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 23-35
  44 ภาษาไทย ห้องสอบที่ 36-46
  45 ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 47-58
  50 ชีววิทยา ห้องสอบที่ 59-62
สุราษฎร์พิทยา 46 วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 63-76
  47 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 77-86
  66 คอมพิวเตอร์  ห้องสอบที่ 87-102
เมืองสุราษฎร์ธานี 53 พลศึกษา

ห้องสอบที่  103-112

ห้องสอบที่ 113-124

  70 เกษตรกรรม ห้องสอบที่  125-127
  74 คหกรรม ห้องสอบที่  128-131
  78 ประถมศึกษา ห้องสอบที่  132-134
  80 ปฐมวัย

ห้องสอบที่  135-144

ห้องสอบที่ 145-152

อนุบาลสุราษฎร์ธานี 51 สังคมศึกษา

ห้องสอบที่  153-157

ห้องสอบที่ 158-162

ห้องสอบที่ 163-167

ห้องสอบที่ 168-172

ห้องสอบที่ 173-178

  52 สุขศึกษา ห้องสอบที่  179-181
  62 ศิลปศึกษา ห้องสอบที่  182-185
  64 นาฏศิลป์ ห้องสอบที่  186-191