ศึกษาธิการจังหวัดรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประกาศรับย้าย

2. ตัวชี้วัด

3. แบบคำร้อง

4. แบบฟอร์มผลงาน

5. แนวคิด

6. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์

ประกาศการคัดเลือก

ภาคผนวก ก  หลักสูตรการคัดเลือก

ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน

ภาคผนวก ค ใบสมัคร

แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  file Pdf,  file Exel


สรุปจำนวนผู้สมัครประจำวัน

วันเดือนปี จำนวนผู้สมัคร

สพป. สพม. รวม
9 ม.ค.2561   0 0
10 ม.ค.2561 1 0 1
11 ม.ค.2561 0 0 0
12 ม.ค.2561 1 1 2
13 ม.ค.2561 1 0 1
14 ม.ค.2561 5 0 5
15 ม.ค.2561 7 1 8
รวม 15 2 17

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 

 ประกาศ

แนบท้ายประกาศ ๑ (รายชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง)

แนบท้ายประกาศ ๒ (บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว   

กศจ.สุราษฎร์ธานี ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.กระบี่ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวจำนวน 3 ราย รายละเอียดตามประกาศ

 ประกาศ