คุรุสภา

สพฐ. กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 

 ประกาศ

แนบท้ายประกาศ (รายละเอียดและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง)

แนบท้ายประกาศ (องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด)

แนบท้ายประกาศ (ตัวอย่างหนังสือรับรอง)   (ไฟล์เวิร์ด)

แนบท้ายประกาศ (แบบรายงานประวัติและผลงาน)  (ไฟล์เวิร์ด)

แนบท้ายประกาศ (ใบสมัคร)   (ไฟล์เวิร์ด)

แนบท้ายประกาศ (แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน)

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ  และให้ผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุรายงานตัว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00-09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตีื้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 บัญชีเรียกบรรจุ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลด : ประกาศ